Uslovi

Uslovi i odredbe

Dobrodošli na hotelroyal.rs!

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu veb lokacije hotelroyal.rs koja se nalazi na //.

Pristupanjem ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljate da koristite hotelroyal.rs ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se primenjuje na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: “Klijent”, “Vi” i “Vaš” odnosi se na vas, osoba koja se prijavljuje na ovoj veb lokaciji i u skladu je sa uslovima kompanije i Uslovi. “Kompanija”, “Sebi”, “Mi”, “Naši” i “Mi” odnosi se na našu Kompaniju. “Stranka”, “stranke” ili “nas” odnosi se i na klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodne za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprimjereniji način izričito u svrhu ispunjavanja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Društva, u skladu sa i podložno važećem zakonu Holandije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao zamenljivi i prema tome se odnose na istu.

Kookiji

Upotrebljavamo upotrebu kolačića. Pristupanjem hotelroyal.rs, prihvatili ste upotrebu kolačića u saglasnosti sa politikom privatnosti hotelroyal.rs.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi dobili podatke o korisniku za svaku posetu. Kolačići se koriste na našoj veb lokaciji kako bi se omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi se olakšala osobama koje posećuju našu veb lokaciju. Neki od naših partnerskih / reklamnih partnera takođe mogu koristiti kolačiće.

License

Ako nije drugačije navedeno, hotelroyal.rs i / ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine na svim materijalima na hotelroyal.rs. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti od hotelroyal.rs za sopstvenu ličnu upotrebu podvrgnut ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smete:

 • Objavite materijal sa hotelaroial.rs
 • Prodati, iznajmljivati ili podlicencirati materijal od hotelroyal.rs
 • Reprodukujte, duplirajte ili kopirajte materijal sa hotelaroial.rs
 • Redistribuirajte sadržaj sa hotelaroial.rs

Ovaj Sporazum počeće od dana ovog Sporazuma.

Dijelovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost objave i razmjene mišljenja i informacija u određenim dijelovima veb stranice. hotelroyal.rs ne filtrira, ne uređuje, ne objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja kompanije hotelroyal.rs, njenih agenata i / ili podružnica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri koja je dozvoljena važećim zakonima, hotelroyal.rs neće biti odgovoran za komentare ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpene kao rezultat bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili izgleda Komentara na ovoj veb lokaciji.

hotelroyal.rs zadržava pravo da nadgleda sve komentare i ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprimerenim, uvredljivim ili prouzrokovati kršenje ovih Uslova i pravila.

Garantujete i zastupate to:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj veb lokaciji i imate sve potrebne dozvole i saglasnosti za to;
 • Komentari ne zadiru ni u kakvo pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja invaziju na privatnost
 • Komentari se neće koristiti za privlačenje ili promovisanje poslovanja ili prilagođavanja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete hotelroyal.rs neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koje od Vaših komentara u bilo kojem obliku i formatu ili mediju.

Hiperveza do našeg sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb lokaciju bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Vesti;
 • Distributeri internetskih imenika mogu se povezati na našu veb lokaciju na isti način kao što hipervezuju na veb stranice drugih navedenih preduzeća; i
 • Akreditovana preduzeća širom sistema, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara dobrotvornih organizacija i grupa koje se bave dobrotvornim prikupljanjem sredstava koje možda ne hipervezuju na našu veb lokaciju.

Ove organizacije mogu da se povezuju sa našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim informacijama veb stranice sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i njene proizvode i / ili usluge; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za vezu od sledećih vrsta organizacija:

 • opšte poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • sajtovi zajednica dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri mrežnih direktorija;
 • internet portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Odobrićemo zahteve vezanih za ove organizacije ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema sebi ili prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist koju imamo od vidljivosti hiperveze kompenzuje odsustvo hotelroyal.rs; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu povezati na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i zainteresovani ste da se povežete na našu veb stranicu, morate da nas obavestite slanjem e-maila na hotelroyal.rs. Uključite svoje ime, ime organizacije, kontakt podatke kao i URL svoje veb lokacije, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da povežete našu veb lokaciju i spisak URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu veb lokaciju na sledeći način:

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili
 • Upotrebom bilo kojeg drugog opisa veb stranice koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb lokaciji linka stranke.

Korišćenje logotipa hotelroyal.rs ili drugih umetničkih dela neće biti dozvoljeno za povezivanje ukoliko nema licencnog ugovora o zaštitnom znaku.

Frames

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne smete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj veb lokaciji. Slažete se da ćete nas zaštititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj Veb lokaciji. Ni na jednoj veb stranici se ne smeju pojavljivati linkovi koji se mogu tumačiti kao klevetnički, opsceni ili krivični ili koji krše, na drugi način krše ili zagovaraju kršenje ili drugo kršenje bilo kog prava treće strane.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Rezerva prava

Pridržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu na našu veb lokaciju. Prihvatate da na zahtev odmah uklonite sve veze na našu veb lokaciju. Takođe zadržavamo pravo na izmenu ovih uslova i pravila u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem na našu veb lokaciju prihvatate da ste obavezni i sledite ove odredbe i uslove povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako pronađete bilo koji link na našoj veb lokaciji koji je iz bilo kog razloga uvredljiv, slobodno nas kontaktirajte i obavestite nas u svakom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni da odgovorimo na njih ili da ih direktno odgovorimo.

Ne osiguravamo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njenu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Disclaimer

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničite bilo koju od naših ili obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • isključite bilo koju od naših ili obaveza koje prema važećem zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) regulisati sve obaveze koje proizlaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, odštetu i kršenje zakonom propisane dužnosti.

Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.